Co wchodzi w zakres ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania to odpowiedzialna i często potrzebna inwestycja. W wielu trudnych sytuacjach okazuje się prawdziwym ratunkiem, zapewniając pieniądze na remont i naprawę zniszczeń lub chociaż wzrost zainwestowanych środków. Przede wszystkim oferuje jednak spokój ducha, stanowiąc rozsądne zabezpieczenie na wypadek przykrego zdarzenia. Znacznie zmniejsza stres, który mu towarzyszy oraz strach związany z możliwym uszkodzeniem mienia, przynosząc w takich chwilach ogromną ulgę.

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Zakres ubezpieczenia mieszkania zależny jest przede wszystkim od wybranej oferty. Choć w większości przypadków będzie dość podobny, może różnić się istotnymi szczegółami. Dzięki temu można łatwo dostosować je do własnych potrzeb. Przede wszystkim warto się zastanowić, czy pragnie się ubezpieczyć jedynie stałe elementy mieszkania, czy również mienie ruchome. Te pierwsze, to wszystkie rzeczy, których nie da się łatwo zdemontować, czyli przede wszystkim podłoga, ściany, drzwi i okna oraz zabudowane instalacje. Mienie ruchome to głównie meble i inne wyposażenie jak urządzenia RTV i AGD.

Najczęściej ubezpieczenie mieszkania obejmuje szkody powstałe przez:

  • Włamanie i kradzież
  • Dewastację (np. graffiti lub wybicia okien)
  • Zdarzenia losowe
  • Związane z nimi akcje ratownicze

Zdarzenia losowe to wypadki nieprzewidywalne, niezależne od ludzkiej woli. Należą do nich na przykład pożar, zalanie, uderzenie pioruna, powódź lub grad.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Istnieją przedmioty, które mogłyby być rozpatrywane jako mienie ruchome, ale z różnych powodów nie obejmuje ich ubezpieczenie mieszkania. Najczęściej są to rzeczy wyjątkowo cenne, które powinny zostać zabezpieczone osobną polisą, a także pieniądze i inne podobne środki płatnicze. Przykładami mogą być:

  • Metale szlachetne w złomie lub sztabkach
  • Nieoprawione cenne kamienie
  • Zbiory kolekcjonerskie
  • Zabytki oraz dzieła sztuki
  • Pieniądze i karty płatnicze

W przypadku wielu polis ubezpieczenie może nie objąć również sytuacji, w której mienie ruchome nie zostało odpowiednio zabezpieczone: na przykład pozostawiono je na tarasie lub nie zamknięto drzwi do mieszkania na czas swojej nieobecności.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia mieszkania?