Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Wypadki komunikacyjne, kolizje, a może zderzenie z dzikim zwierzęciem? Jeśli szukasz ubezpieczenia, które obejmie wskazane zdarzenia, dobrze trafiłeś. Zabezpieczeniem przed poniesieniem wysokich kosztów naprawy samochodu jest ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco (AC).  AC jest rodzajem polisy ubezpieczeniowej, którą dobrowolnie może wykupić każdy właściciel samochodu. W przeciwieństwie do polisy OC, jej posiadanie nie jest koniecznością, a jedynie indywidualną decyzją każdego kierowcy. AC stanowi ochronę przed różnymi typami zdarzeń, które miały miejsce z winy właściciela pojazdu, osób trzecich czy sytuacji losowych. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie sytuacje obejmuje ubezpieczenie AC.

Jakie zdarzenia wchodzą w zakres ochrony AC?

Polisa ubezpieczeniowa AC obejmuje ochronę Twojego samochodu w sytuacji, gdy szkody powstają zarówno w ruchu drogowym, jak i poza nim np. podczas parkowania. Tym samym rekompensata finansowa przysługuje właścicielom pojazdów, które zostały zniszczone w wyniku wypadków i kolizji oraz z udziałem osób trzecich czy zwierząt. Wśród takich szkód wymienić można akty wandalizmu, stłuczki na parkingach, kradzież całego samochodu lub jego określonych części czy też np. uszkodzenia pojazdu podczas zabawy przez dzieci. Ponadto polisa odnosi się również do wypadków z udziałem zwierząt,  zniszczenia samochodu przez gryzonie czy inne zwierzęta np. w sytuacji pozostawienia samochodu w lesie. Oprócz tego Autocasco obejmuje też uszkodzenia powstałe wskutek działań losowych takich jak:

  • działania atmosferyczne – czyli np. uszkodzenia pojazdu przez grad, wyładowania atmosferyczne, huragany, osuwanie się ziemi, lawiny itp.,
  • powodzie i podtopienia,
  • pożary,
  • wybuchy.

Warto przy tym pamiętać, że zakres zdarzeń, jakie obejmuje polisa ubezpieczeniowa AC, zależy od ubezpieczyciela, a także wysokości opłacanej składki przez właściciela pojazdu. Mianowicie nie ma obecnie stałego zakresu szkód, które są objęte ochroną Autocasco. Wielu ubezpieczycieli proponuje klientom polisę w opcji all risk, która ubezpiecza pojazd od wszystkich możliwych szkód, nie definiując poszczególnych incydentów. Inną możliwością jest zakup ograniczonego ubezpieczenia Autocasco, które odnosi się do konkretnych zdarzeń, w wyniku których może dojść do uszkodzenia pojazdu. To, która polisa okaże się korzystniejsza, zależy wyłącznie od właściciela pojazdu, który indywidualnie decyduje o zakresie ochrony.

Jak skorzystać z ubezpieczenia AC?

Jeśli ubiegasz się o rekompensatę finansową z ubezpieczenia AC, pamiętaj, że nie warto zwlekać z poinformowaniem ubezpieczyciela o szkodzie. Najlepszym rozwiązaniem jest niezwłoczny kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym zaraz po niebezpiecznym incydencie lub też odkryciu uszkodzenia. Obecnie nie wymaga się dostarczenia papierowych dokumentów osobiście, gdyż wystarczy telefoniczny kontakt z agentem. Co więcej, zgłoszenia szkody możesz dokonać także mobilnie, przesyłając formularz i dołączając do niego zdjęcia uszkodzonego pojazdu. W ten sposób ubezpieczyciel szybko wyceni szkodę, a odszkodowanie przeleje bezpośrednio na rachunek bankowy.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?